Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. PvhN

Partij voor het Noorden is een van de vele lokale partijen die in het Oldambt meedoen aan de verkiezingen. Deze partij profileert zich als lokale partij die niets landelijk te maken heeft, en veel autonomie wil voor de provincie. D66 Oldambt bestaat ook uit alleen maar lokale mensen, maar heeft wel connecties en ingangen in de Tweede Kamer en het kabinet. Juist nu waar steeds meer onderwerpen over de gemeentegrenzen heen moeten worden aangepakt, is gebrek aan connecties een zwakte.

Onderwijs

De Partij voor het Noorden wil kosten wat het kost kleine scholen openhouden met financiële steun van de gemeente. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Scholen bepalen zelf wanneer ze sluiten of open blijven. Als scholen samen kunnen gaan is D66 daar een voorstander van.

Woningen voor starters

Partij voor het Noorden wil dat woningen die op de lijst staan om gesloopt te worden, goedkoop aan starters verkocht moeten worden. D66 wil goede woningen voor iedereen. Deze woningen zijn in verval geraakt en worden daarom gesloopt, daar willen wij starters en studenten niet mee opzadelen. D66 is voor goed wonen!

D66 vs. CDA

D66 vs. PvdA

D66 vs. VVD

D66 vs. SP

D66 vs. CU

D66 vs. GBO

D66 vs. PvhN