Steun ons en help Nederland vooruit

Zonneweide Finsterwolde

D66 is voor energietransitie,  daar horen ook (kleine) windmolens en zeer zeker ook zonneweides bij.

Maar natuurlijk moet je ook rekening houden met de belangen van omwonenden en aanwonenden. Je moet dus voor de minst vervelende optie kiezen. Altijd zal er een mate van aantasting van het landschap zijn, altijd zullen mensen in de omgeving zich door bijvoorbeeld een zonneweide gehinderd voelen in hun woongenot of beleving van het landschap.

Wat het probleem?

Sinds enige tijd geeft de provincie gemeenten de ruimte om zonneweides toe te staan in het buitengebied. Op zich prima, maar de gemeente Oldambt heeft daarvoor nog geen beleid ontwikkeld. Er is dus nog niet in de raad, niet met de bewoners, niet met initiatiefnemers gesproken over waar we in Oldambt zonneweides willen hebben, waar die zonneweides aan moeten voldoen, hoe met de omgeving van de zonneweides omgegaan wordt, hoe zonneweides ingepast kunnen worden in het landschap.

En dat probleem zien we nu. Initiatiefnemer F&S Solar zegt dat ze alles doen om de omgeving tegemoet te komen. De omwonenden vinden dat ze totaal niet betrokken en gehoord zijn. Ondertussen moet de gemeente het initiatief toetsen. Maar toetsen aan wat? Want daar hebben we nu net geen spelregels voor afgesproken. En zo hebben initiatiefnemer en omwonenden beide gelijk. De initiatiefnemer lijkt dit in te zien, ze passen hun plan iedere keer een beetje aan. Maar helpt dat, na deze valse start?

D66 wil zo spoedig mogelijk beleid vaststellen over waar zonneweides aan moeten voldoen. Dan weten zowel de inwoners als de initiatiefnemers waar ze aan toe zijn. Ad hoc beslissen over parken waar initiatiefnemers en omwonenden het niet over eens zijn neemt alle draagvlak voor de noodzakelijke energietransitie weg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018