Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

D66 wil dat de gemeente inwoners en professionals actief betreft bij het inrichten van het sociale domein. Inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning zijn verenigd in cliƫntenraden. Deze krijgen wat D66 betreft een grotere invloed op het beleid. Ook jongeren moeten een sterkere positie krijgen op het gebied van inspraak.

Voor D66 is leidend dat de toegang laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij signalering van vragen mogen professionals daar proactief op afgaan. We zetten in op goede gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele indicatieprocedures.

Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, maar ook zorgverzekeraars en lokale of regionale ziekenhuizen.

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest ‘comfortabele’ zorg geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende. De gemeente kan verder initiatieven gericht op het langer thuis laten wonen van ouderen te stimuleren. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning.

D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018