Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerkingsverbanden

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen raken onze inwoners direct. Daarom maakt D66 zich hard voor meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden.

D66 is voorstander van samenwerking over grenzen heen, mits afspraken democratisch gelegitimeerd en controleerbaar zijn. Om die reden moeten samenwerkingsverbanden in de regel publiek zijn. Ieder samenwerkingsverband moet een duidelijk doel hebben en dient heroverwogen te worden als dit doel uit zicht raakt. Om democratische controleerbaarheid te vergroten wil D66 nieuwe instrumenten ontwikkelen, denk aan bijvoorbeeld rapporteursschappen voor raadsleden. In principe moet de raad altijd worden vertegenwoordigd in vergaderingen van samenwerkingsverbanden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018