Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte door innovatie

Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente het verschil maken. D66 wil om die reden lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Startende ondernemers betalen de eerste 3/5 jaar geen onroerendezaakbelasting. D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat leegstaande panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups.

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt en stimuleert om vanuit hun achtergronden innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld met gastdocenten uit het bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018