Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur en een groene leefomgeving

Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet aantasten. Waar er toch natuur moet sneuvelen, wil D66 via een herplantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeente dat er per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen. D66 wil in Oldambt de komende vier jaar de tien meest grijze plekken vergroenen door op de kaalste pleinen en straten bomen, planten en miniparkjes in te richten. Dat is ook van belang voor de waterhuishouding/klimaatadaptatie. Zo wordt de gemeente Oldambt steeds een beetje mooier.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018