Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit van onderwijs

D66 wil dat de gemeente stimuleringsmaatregelen invoert voor scholen die door de Onderwijsinspectie zijn beoordeeld als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. We maken hier ook middelen voor vrij. De leerlingen verdienen beter onderwijs. Bovendien is er een reëel risico dat de inspectie tot sluiting overgaat; een drama voor leerlingen en leerkrachten.

D66 wil dat de gemeente zich inspant om het voortgezet onderwijs in Winschoten in één toekomstbestendige nieuwbouw school te bundelen. Hierdoor kan er op huisvestingskosten worden bespaard, waardoor de scholen meer geld aan kwaliteit kunnen besteden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018