Steun ons en help Nederland vooruit

Eenvoudige en eerlijke financiën

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Een begrijpelijke begroting, een leesbaar jaarverslag en een openbaar subsidieregister horen hierbij.

De gemeente moet zo efficiënt mogelijk functioneren om zo kosten voor inwoners te beperken. Dit geldt niet alleen voor doelheffingen (bijv. afvalstoffenheffing), maar ook de onroerendezaakbelasting (ozb). Bij tekorten op de begroting moet er in eerste instantie worden gezocht naar bezuinigingen of mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018