Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie opwekken

D66 vindt dat de gemeente Oldambt zelf het goede voorbeeld moet geven door alle gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat gemeenten braakliggende (industrie) terreinen beschikbaar stellen voor zonneweides. Ook kunnen gemeenten de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling. Gezien de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 ook een rol voor kleinschalige windenergie op land. Hierbij is inspraak van de inwoners van Oldambt van groot belang, waar is het aanvaardbaar?

Laatst gewijzigd op 22 november 2018