Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam vervoer

D66 Oldambt wil het gebruik van elektrische auto’s stimuleren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken. Ook willen we dat bij het aanbesteden van openbaar vervoer voorwaarden worden gesteld aan energiezuinige vervoersmiddelen.

D66 wil dat het gemeentelijk wagenpark op termijn verduurzaamd wordt door elektrische auto’s en auto’s op waterstof aan te schaffen.

Verder vindt D66 dat de gemeente moet investering in goede bereikbaarheid. Een goed openbaar vervoersnetwerk is niet alleen belangrijk voor de leefbaarheid in Oldambt, maar ook voor het klimaat. Het OV in de gemeente Oldambt dient daarom van hoge kwaliteit te zijn om mensen te verleiden voor de bus of de trein te kiezen. Dit betekent dat het OV in de gemeente op basis van maatwerk zo goed mogelijk verbonden moet blijven met hoofdkernen en treinstations, via regionale, landelijke en internationale verbindingen. Bereikbaarheid van de kernzone met de voorzieningen voor alle Oldambtsters is van een groot belang voor de leefbaarheid.  In een krimpgebied als het Oldambt voorziet D66 dat regulier openbaar vervoer soms financieel niet meer in stand te houden is. Vraag gestuurd openbaar vervoer kan hiervoor een oplossing bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018