Steun ons en help Nederland vooruit

Democratische controle

Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. Uiteraard wordt het gemeentebestuur gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak, zoals initiatieven van inwoners en lokale media.

D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.

D66 wil dat raadsleden de ruimte en ondersteuning krijgen om hun controlerende taken goed uit te voeren. Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en verbindingen leggen in de gemeente. Dit lukt niet als zij verdrinken in informatie- en vergaderstromen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018