Steun ons en help Nederland vooruit

Brede buurtscholen

D66 wil schoolbesturen stimuleren om bestaande scholen uit te bouwen tot brede buurtscholen (integrale kindcentra). Op de eerste plaats fysiek, door het financieren van nieuwbouw van schoolgebouwen waaraan eisen worden gesteld rond multifunctionaliteit. Hiermee blijft kwalitatief onderwijs ook in de kleinere kernen binnen onze gemeente bereikbaar.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018