Steun ons en help Nederland vooruit

Bouwen

D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke afwegingen die we maken, ook de belangen van toekomstige bewoners en van huidige bewoners in de toekomst mee moeten nemen. Dat betekent ook dat we in die keuzes rekening houden met demografische ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, en toekomstige woonbehoefte.

D66 wil dat er aan de hand van toekomstige woonbehoefte gebouwd moet worden. Niet de strakke opgelegde wooncontigenten van bovenaf op basis van achterhaalde krimpprognoses, maar de concrete woonvraag en particuliere initiatieven worden meer leidend in hoe we onze woonvisie gaan vormgeven. Met een nieuw ziekenhuis in Scheemda met ruim 1300 werknemers, moet er naast de Blauwestad ook weer meer ruimte komen voor nieuwbouw in de kernzone Scheemda-Winschoten. Langdurig onverkochte kavels binnen de gemeente, kunnen flexibeler worden toegevoegd op plekken in de gemeente waar deze woonvraag wel aanwezig is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018