Steun ons en help Nederland vooruit

Afval als grondstof

D66 Oldambt wil dat de transitie naar een circulaire economie wordt versneld. Dat kan door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij het scheiden aan de bron, bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen. Onze gemeente is al goed bezig met het scheiden van afval. D66 Oldambt wil dat deze regeling blijft bestaan, waarbij het belangrijk is dat het afval scheiden zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kan de gemeente zorgen dat de vervuiler betaalt door via een ‘diftarsysteem’ ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing per kilo afgerekend wordt in plaats van een vast tarief voor iedereen. Het restafval dat dan overblijft wil D66 alsnog scheiden in een nascheidingsinstallatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018