Steun ons en help Nederland vooruit

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

D66 wil dat de gemeente actiever samenwerkt met scholen om goede voorlichting over baankansen door opleiding te geven. D66 wil dat MKB-ondernemers in de regio de kans krijgen om invloed te hebben op de curriculumontwikkeling van mbo’s en het vmbo. Zij weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd.

D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen scholen/opleidingsinstituten en potentiële werkgevers om zo hoger opgeleiden voor de gemeente te behouden. Dit kan door middel van het aanbieden van stages en traineeships.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018