Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2020

Antje Diertens | D66 | In gesprek over onderwijs, Corona en het Oldambt

Magda Boven (bestuurslid D66 Oldambt) en Antje Diertens (Tweede Kamerlid voor D66) hebben regelmatig contact over ontwikkelingen in Oost-Groningen en Den Haag en hun gezamenlijke passie voor sport, onderwijs, kansengelijkheid en gezondheid. In onderstaand gesprek nemen we u graag mee in ontwikkelingen die spelen.

Onderwijs
Magda: “Onlangs werd de eerste proef met een verrijkte schooldag op basisschool OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans uitgevoerd. Een ZonMW-project met als doel om kinderen een gelukkige, gezonde en kansrijke toekomst te bieden. Samen met kinderen, ouders, lokale partners en leerkrachten werd een programma van workshops en excursies georganiseerd om zo alle kinderen kennis te laten maken met onderwerpen als een gezonde leefstijl, cultuur, natuur of techniek. Hoe kijk jij naar dit initiatief?”

Antje: “Een prachtig initiatief dat goed aansluit bij de ambitie van D66 om werk te maken van gelijke kansen voor iedereen. De verrijkte schooldag is om die reden ook onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Via de school bereik je alle kinderen en kun je ze kennis en ervaringen meegeven waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Hoe mooi als je daar leerkrachten, ouders, ondernemers en instellingen uit de regio bij betrekt en samen op zoek gaat naar wat wel en niet werkt in samenspraak met de kinderen zelf. Niet voor niks diende ik een motie in in Den Haag die ging over het ontwikkelen van living labs op het gebied van een gezonde leefstijl in plattelandsgebieden. Juist dat principe van een living lab waarbij je gedurende een langere periode samen met inwoners en lokale instellingen en ondernemers op zoek gaat naar wat wel en niet werkt is cruciaal. Als het om gedragsverandering of leren gaat, is daar gewoon tijd voor nodig en one size fits all werkt daarbij gewoon niet. Daarom ben ik blij te zien dat de inzet is om dit initiatief breder weg te zetten in de gemeente en voor een lange periode. Pas dan kan je echt impact realiseren voor een kansrijke generatie”.

Corona
Magda: “Het Corona-virus houdt ons nu al een aantal maanden in de greep. Hoe beleef jij als Tweede Kamerlid deze crisis?”

Antje: “Ik ben Corona woordvoerder voor D66 en maak daarom alles van dichtbij mee. Mijn inzet daarbij is kritisch volgen of we de juiste dingen doen om het virus in te dammen. Dat is complex en de dilemma’s zijn groot en de keuzes treffen de hele samenleving. D66 heeft zich hard gemaakt voor een routekaart, een tijdlijn waarbij helder is voor iedereen welke stappen we zetten bij welk scenario. Dat geeft duidelijkheid en perspectief. Want draagvlak bij alle mensen voor de maatregelen die getroffen worden, is ongelooflijk belangrijk. Een pandemie zet de publieke volksgezondheid op scherp. Het treft iedereen, van jong tot oud, van arm rot rijk. Mensen die al kwetsbaar zijn lopen een groter risico. Daarom vind ik het belangrijk dat we ook kijken naar hoe we mensen gezond houden zodat ze minder vatbaar zijn. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke gezondheid maar ook om mentale gezondheid”

Oldambt
Magda: Je hebt de afgelopen termijn laten zien dat je nauw betrokken bent bij Oost Groningen en je graag wilt inzetten voor gelijke kansen, leefbaarheid, een gezonde economie en bereikbaarheid van onze regio. Hoe heb je je daar vanuit de Tweede Kamer voor ingezet?

Antje: “Als echte Groningse ken ik de regio en de lokale instanties en bedrijven goed. Door nauw contact ben ik in staat om landelijke politiek te vertalen naar de lokale situatie en andersom. Ik zet me daarbij graag in voor een Oost Groningen waar inwoners en bedrijven een positief toekomstperspectief hebben en waarbij we komen tot een integrale en duurzame aanpak met kansen voor iedereen. Binnenkort wordt mijn initiatiefnota Gezonde Leefstijl besproken in de Tweede Kamer. Dat inwoners zowel fysiek als mentaal goed in hun vel zitten is ontzettend belangrijk maar is voor bepaalde doelgroepen niet vanzelfsprekend. Ik hoop met mijn initiatiefnota daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Ik heb besloten niet voor een 2e termijn als Tweede Kamerlid te gaan maar zal me tot maart maar ook daarna blijven inzetten voor een positief toekomstperspectief voor (Oost) Groningen. Er zit een heel enthousiast D66-team in Oldambt en daarmee heb ik regelmatig contact. Heb je onderwerpen die je bezighouden of heb je ideeën, neem dan ook vooral contact met ze op!”