Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 september 2020

De leden van D66 Oldambt hebben een nieuw bestuur gekozen

De leden van D66 Oldambt hebben een nieuw bestuur gekozen. In verband met corona gebeurde deze keer de stemming digitaal, via e-voting. Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Jakob Zwinderman, Johnny Vos (penningmeester), Magda Boven (bestuurslid ledenwerving en binding) en Henriëtte Davelaar (bestuurslid communicatie). Alle kandidaten zijn al langere tijd actief voor D66 Oldambt.

Het nieuwe bestuur wil in samenwerking met de leden aan de slag om D66 zichtbaar te positioneren in de gemeente. Om met vernieuwde energie de leden, inwoners en ondernemers te betrekken bij de thema’s die in de gemeente leven. Jakob Zinderman, “Ik zie het als mijn taak om op de achtergrond te werken aan de ideale infrastructuur voor onze nieuwe volksvertegenwoordigers, onze leden maar absoluut ook onze (potentiële) kiezers. Onze D66-boodschap moet gehoord worden, tijdens maar ook buiten de verkiezingsperioden. Ik zie de te toekomst met vertrouwen tegemoet. Dit is een belangrijk moment. Juist nu is het belangrijk om te kiezen voor balans tussen mens, natuur en economie. Met oog voor de belangen van alle Oldambtsters. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen, zeggen we bij D66.”

Meehelpen om boodschap D66 uit te dragen in Oldambt

Wil je meedenken en de D66 boodschap helpen positioneren in onze gemeente? Binnenkort starten we weer met het schrijven van ons verkiezingsprogramma. Heb jij kennis van een bepaald thema en wil je deze kennis graag delen? Neem dan contact op met Magda Boven uit Winschoten via magdaboven@hotmail.com. Nog actiever bijdragen kan natuurlijk ook. De functie van secretaris in het nieuwe bestuur is nog vacant

Thema

Bestuur & financiën

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de mogelijkheid voor mensen om zelf te bepalen wie hen bestuurt en wat bestuurders doen. In dit kader is het belangrijk dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en democratische verantwoording afleggen. D66 is daarom een voorvechter van een sterke democratie rechtsstaat waarop inwoners invloed en inspraak hebben.

Lees meer