Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

D66 stelt vragen over openstelling van supermarkten op zondagen rondom de feestdagen

D66 heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van signalen die de fractie heeft ontvangen over het feit dat dit jaar (in tegenstelling tot vorig jaar) geen verruimde openingstijden zijn toegestaan voor supermarkten op de zondagen rondom de feestdagen.

D66 heeft de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1) Klopt het dat in 2017 ruimere openingstijden* voor supermarkten op ten minste één zondag in december gedoogd werden?
2) Klopt het dat de supermarkten in het Oldambt in week 50 van dit jaar een brief hebben ontvangen van de gemeente waarin werd medegedeeld dat het niet is toegestaan om de zondag voorafgaand aan kerst (23 december) en oudejaarsdag voor 12.00 uur te openen?
3) Is dit het eerste moment waarop dit werd medegedeeld aan de supermarkten? Zo ja, waarom wordt dit pas op zo’n laat moment medegedeeld?
4) Bent u ervan op de hoogte dat bepaalde supermarkten al voorbereidingen hebben getroffen voor deze dagen en de verruimde openingstijden reeds aan het communiceren zijn met hun klanten?
5) Waarom is ervoor gekozen om dit jaar geen vrijstelling te verlenen aan de supermarkten c.q. verruiming te gedogen?
6) Hoe staan deze handelingen in verhouding met de ambitie om in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie te worden?

*Ruimere openingstijden dan toegestaan volgens de Winkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014