Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 september 2018

D66 stelt vragen over zoutwinning

Op 12 september j.l. heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek gehouden over zoutwinning. Verschillende gemeenten en provincies zaten hierbij aan tafel. D66 heeft hierover op 15 september schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W.

Onder anderen de gemeente Midden-Groningen, provincie Overijssel en gemeente Hengelo zaten aan tafel bij het rondetafelgesprek in de kamer. Daarnaast hebben deze overheden inclusief de gemeente Enschede een position paper ingediend over dit onderwerp.

D66 heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is het college ervan op de hoogte dat er in de Tweede Kamer op 12 september j.l. een rondetafelgesprek geweest is over zoutwinning?
  2. Heeft het college een uitnodiging ontvangen voor het rondetafelgesprek?
  3. Onderschrijft het college de problematiek en risico’s die verbonden zijn aan zoutwinning?
  4. Is het college ermee eens dat de problemen rondom de winning in Heiligerlee/Westerlee evident zijn?
  5. Is het college ervan op de hoogte dat de gemeente Midden-Groningen wel aan tafel zat bij het rondetafelgesprek?
  6. Heeft het college toenadering gezocht met Midden-Groningen om hierbij eventueel samen op te trekken, zoals de gemeenten Hengelo en Enschede?
  7. Is het college ervan op de hoogte dat partijen een position paper kunnen indienen bij een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer?
  8. Indien ja, waarom heeft het Oldambt dit niet gedaan?
  9. Hebben zich er in de afgelopen twee maanden ontwikkelingen voorgedaan in het zoutwinningsdossier?

Thema

Bestuur & financiën

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de mogelijkheid voor mensen om zelf te bepalen wie hen bestuurt en wat bestuurders doen. In dit kader is het belangrijk dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en democratische verantwoording afleggen. D66 is daarom een voorvechter van een sterke democratie rechtsstaat waarop inwoners invloed en inspraak hebben.

Lees meer