Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

D66: Aandacht voor álle Oldambtsters

Het onderschrift van het coalitieakkoord is ‘anders maak je samen’, maar dat mag wat D66 betreft wel door samen anders naar de zaken te kijken. Want anders maak je samen brokken. Over enkele weken staan de Algemene Beschouwingen op de agenda van de raadsvergadering. Lees hier de speerpunten die D66 meegeeft aan het college.

Durf anders te kijken naar geld

D66 gelooft in de kracht van eigen mensen. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit en mensen faciliteert. Deze visie geldt niet alleen voor de verhouding tussen mensen en overheid. Maar ook tussen gemeente en Rijksoverheid. De gemeente Oldambt moet proactief kijken naar wat zij zelf kan: waar ligt de eigen kracht.

Meer geld is niet direct de beste oplossing voor tekorten. Een mooi voorbeeld is de houding van de gemeente over de jeugdgelden. Hier moet volgens D66 worden ingezet op het anders en beter organiseren in plaats van simpelweg meer geld vragen aan de Rijksoverheid. Er moet worden nagedacht over maatschappelijke resultaten, niet over meer geld. Met meer geld komt de transformatie nooit op gang en blijven de inwoners tegen alle schotten van de systemen aanlopen. Zorgen dat, in plaats van zorgen voor!

Anders door focus op iedereen, niet alleen op de lagere economische klasse

Al jaren gaat de aandacht van de coalitie uit naar de lagere economische klasse in het Oldambt. Dat is logisch, omdat de gemeente al jaren een linkse coalitie heeft. Met de VVD in het college hoopt D66 dat het liberale geluid meer gehoor vindt. D66 wil aandacht voor alle doelgroepen in het Oldambt. Want juist door een verschuiving van aandacht kan ook de lagere economische klasse erop vooruitgaan. Hoe?

Uit onderzoek blijkt dat werk voor veel inwoners geen reden is om in het Oldambt te komen wonen. Sociale binding, rust, ruimte, natuur en omgeving zijn redenen waarom mensen hier komen wonen. De gemeente ligt centraal ten opzichte van een aantal grotere steden, zoals Groningen, Assen, Veendam en Stadskanaal, maar ook Duitse steden zoals Oldenburg en Leer. Hierdoor wonen inwoners in een straal van 45 minuten van het werk. Veel inwoners vinden dit acceptabel. De prettige leefomgeving is belangrijker dan de afstand naar het werk.

Om middelbaar en hoger opgeleide jongeren en volwassenen aan het Oldambt te binden moet de gemeente dus investeren in een aantrekkelijke buitenruimte, waar volop gerecreëerd kan worden. Volgens het ‘trickle down-effect’ of ‘doorsijpeleffect’ zorgen middelbaar en hoger opgeleiden voor minder werkloosheid onder lager opgeleiden. Er ontstaan bijvoorbeeld extra banen in de detailhandel, bouw, groenvoorziening en kinderopvang. Door ook aandacht te hebben voor de wensen van middelbaar en hoger opgeleiden, zal de lagere economische klasse er ook op vooruitgaan.

Bind middelbaar en hoger opgeleide jongeren en volwassenen aan het Oldambt door de volgende speerpunten mee te nemen in het komende jaar:

  • Een hbo-opleiding naar Winschoten halen, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme of de agrarische sector. Een unieke hbo-opleiding zorgt ervoor dat studenten uit het hele land hier naartoe trekken.
  • Inzetten op een aantrekkelijke buitenruimte door te investeren in fietspaden, wandelpaden, toegankelijke natuurgebieden en een bruisende binnenstad.
  • Investeren in sport en bewegen, zoals een Omnisportpark, bewegingsonderwijs door breed opgeleide vakleerkrachten en gezond oud worden in het Oldambt.
  • Meer aandacht voor duurzaamheid en een circulaire economie. Het Oldambt moet koploper worden in de provincie Groningen als het gaat om de energietransitie.
  • Het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap met meer ruimte door minder regels.

Kortom, samen anders kijken vraagt durf!