Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Inbreng Fokke Fennema bij het debat over het coalitieakkoord

In de raadsvergadering op 14 mei besprak de gemeenteraad het coalitieakkoord dat gesloten is tussen de PvdA, SP, Partij voor het Noorden en VVD. Lees hier de inbreng van Fokke Fennema terug.

Voorzitter,

Allereerst moet mij van het hart dat ik de wijze waarop het gehele proces van tot een mooi coalitieakkoord komen, met een bijbehorend college, nu in het nieuws komt mij tegen staat. Ik kom daar mogelijk nog wel op terug, maar in plaats van op de inhoud in te gaan, gaat het weer ’s vooral om kinnesinne (zo betitel ik het inderdaad). Jammer. Laten we nu vooral aandacht hebben voor wat de nieuwe coalitie voor toekomstgedachten en -verwachtingen heeft. Dát is interessant, en dáár moet het hier over gaan.

Dat gezegd hebbende, het volgende. D66 is best tevreden met dit akkoord. Ik zou het zelfs wel zó wil zeggen: hadden wij deel uitgemaakt van deze coalitie dan zou dit een akkoord zijn geweest waar wij heel goed mee uit de voeten hadden gekund. Onze fractie voelt zich er wel bij. We zien bovendien punten uit ons eigen verkiezingsprogramma terugkomen; en dat is natuurlijk altijd mooi.

En waar het ook duidelijk een uitgestoken hand laat zien naar anderen dan de directe coalitiegenoten, hebben wij er ook alle vertrouwen in dat we in de toekomst goed zullen kunnen samenwerken. Misschien zelfs wel zo, dat er in onze gemeente gesproken zal kunnen worden van een soort collegiale samenwerking van alle partijen, in elk geval van meer partijen dan die van de coalitie alleen, met het oog op een “ander” Oldambt dan we lange tijd gewend waren. Wie zal het zeggen?!

En als wij toch enkele kanttekeningen hebben dan betreft dat voornamelijk zaken die we per saldo vast met elkaar wel tot een goed einde kunnen brengen.

Een helder stuk werk, wat lang (dat wel), maar toch niet dichtgetimmerd. Prima.

Wat ons in elk geval erg aanspreekt bijvoorbeeld: de aanleg van breedband zelf ter hand nemen, vastgoed niet door de gemeente laten regelen, de ambitie om aardgasloos te bouwen en om sportparken te clusteren. Ik noem maar enkele dingen.

Waar wel nog wat meer duidelijkheid over moet komen (ik noemde al dat we wel enkele kanttekeningen hebben), is bijvoorbeeld wat er in het akkoord staat over het onderwijs. Er wordt genoemd dat de coalitiepartners met belangstelling kennisgenomen hebben van het onderzoek om uit het SOOOG te treden. Betekent dat dat de gemeente moet overwegen inderdaad de samenwerking binnen SOOOG op te zeggen? En waarom dan wel, precies?

Wat mager, om het eufemistisch uit te drukken, vindt de fractie van D66, het zogenaamde financiële plaatje: dat is er niet. Begrijpelijk misschien gezien de onzekere situatie die er heerst en dus is het wellicht ook wel vrijwel onmogelijk om precieze duidelijkheid te verschaffen, toch vragen wij ons af in welke mate ambities uit dit akkoord überhaupt haalbaar zijn, of is het echt zo erg dat er helemaal in het duister getast wordt? Dat zal toch niet zo zijn?!

Kortom: al zijn er wat vraagtekens, en onduidelijkheden, in den brede ligt hier een coalitieakkoord voor waar wij mee kunnen instemmen. D66 zal graag op een constructieve manier een bijdrage willen leveren aan de uitwerking van dit akkoord. Wat dat betreft dus een andere insteek dan eerder wel ‘s door ons werd gekozen.